ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009


    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสวรรคโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้แก่พนักงานครู พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว 
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373