เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2555


    เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดประชุมทั้ง 11 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยการดำเนินงานนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและรับทราบสภาพปัญหา ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสวรรคโลก และในการนี้ทางเทศบาลฯได้จัดบริการอำนวยความสะดวกในด้านการตรวจและรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373