ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 

                                      ประกาศรายชื่อ (คลิก)

                             ๑.)    สาขาวิชาคณิตศาสตร์              
                             ๒.)    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          
                             ๓.)    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ               
                             ๔.)    สาขาวิชาการประถมศึกษา                    
                             ๕.)    สาขาวิชาศิลปศึกษา                  
                             ๖.)    สาขาวิชาภาษาไทย                   
                             ๗.)    สาขาวิชาดนตรีไทย                   
                             ๘.)    สาขาวิชาสังคมศึกษา                 


 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373