การขอข้อมูลผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

 

-  ขั้นตอนการขอดูผลการสอบฯ

-  แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบฯ

-  ใบมอบอำนาจการขอดูผลการสอบฯ

 

** วิธีเปิดไฟล์ ให้คลิกเพื่อเปิดดู

           


 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373