ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 

 

- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวีธีการดำเนินการฯ

 

** วิธีเปิดไฟล์ ให้คลิกเพื่อเปิดดู

           


 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373