ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 

 

- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวีธีการดำเนินการฯ

- สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (ผนวก ก)

- ตารางการสอบแข่งขันพนักงานครูัเทศบาล (ผนวก ข)

- ระเบียบ / ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน (ผนวก ค)

- คำร้องขอแก้ไขรายการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
   (**ขอแก้ไข หมายเหตุในแบบคำร้อง จากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เป็น 21 ธันวาคม 2555)

- แผนที่สนามสอบแข่งขัน

- รายชื่อสถานที่พักในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอใกล้เคียง

 

** วิธีเปิดไฟล์ ให้คลิกแต่ละหัวข้อที่ท่านต้องการเปิดดู

           


 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373