ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล จากโรงเรียนบ้านคลองวังทอง


    เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ตามโครงการ "หนูน้อยพบผู้นำ" จากโรงเรียนบ้านคลองวังทอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลคลองยาง ทั้งนี้ น้องๆได้พบปะพูดคุยกับท่านนายกฯอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง ตลอดจนยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องทำงานนายกฯ และสำนักงานเทศบาลฯหลังใหม่อีกด้วย

   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373