นายกเ่ทศมนตรี ลงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ทม.สวรรคโลก

   
 
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373