เทศบาลเมืองสวรรคโลกตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลสุโขทัยธานี


      เทศบาลเมืองสวรรคโลก นำโดยนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2555 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

    และเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสวรรคโลก นำโดยนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และชมรมกายบริหารไทเก็ก ป้วยมิ้ง ได้เดินทางลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อนำเงินสดจำนวน 88,664.25 บาท และสิ่งของอีกจำนวนมาก ที่ได้รับการบริจาคจากพี่น้องชาวสวรรคโลก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยได้มอบให้กับนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายพิเชษฐ์ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รวมทั้งได้สนับสนุนเงินทุนส่วนตัวในการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อีกด้วย

    เทศบาลเมืองสวรรคโลก ขอขอบคุณพี่น้องชาวสวรรคโลกทุกท่าน สำหรับเงินและสิ่งของบริจาคที่ได้ส่งไปช่วยเหลือและถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว  ตั้งจุดรับบริจาคหน้าตลาดสดเทศบาล
   
   
  นำของสิ่งของไปด้วยผู้ประสบภัย
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373