นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555...นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายสง่า ฉิมพาลี อายุ 62 ปี ที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีกซ้าย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง ทั้งนี้นายกฯได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการมอบเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดทุกเดือน พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ และอสม.ในพื้นที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

   
   
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373