นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพรอยรั่วแนวพนังกั้น


    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพรอยรั่วตลอดแนวพนังกั้นน้ำ โดยตรวจพบจุดที่ควรซ่อมแซม คือ บริเวณเชิงสะพานวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเบื้องต้น มิให้น้ำในแม่น้ำยมที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าสู่เมืองได้ง่าย   
   
   
   
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373