คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ตรวจสอบสภาพถนนในชุมชนประชาสรรค์


    นายสมชาติ  ลิมปะพันธุ์  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจสอบสภาพถนนในชุมชนประชาสรรค์  เพื่อดำเนินการทำถนนคอนกรีตให้พี่น้องในชุมชนสามารถใช้ถนนได้ด้วยความสะดวกสบาย  และพร้อมกันนี้ยังได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในชุมชนประชาสรรค์อีกด้วย... 
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373