นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชนบ้านป่าข่อย 


     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555... นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชนบ้านป่าข่อย และเป็นเขตติดต่อพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.วังไม้ขอน จึงได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง โดยเร่งทำการขุดและขยายปากท่อระบายน้ำให้กว้างขึ้นเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373