สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
สัมภาษณ์สดนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตร


     นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ให้สัมภาษณ์สดในรายการข่าวภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณริมแม่น้ำยม หน้าวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร โดยให้สัมภาษณ์ในเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสวรรคโลกอีกด้วย   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373