บรรยากาศการรับสมัครสอบพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555

     วันที่ 29 ธ.ค. 2555...นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ประกวดสื่อการเรียนการสอน โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2555" ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทุกระดับช่วงชั้นการศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373