โครงการ พัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยทางเลือกใหม่ในชุมชนประจำปี 2555


    นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ พัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยทางเลือกใหม่ในชุมชนประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์รวมด้านการแพทย์แผนไทยทางเลือกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งการอบรมนี้เป็นการให้ความรู้ด้านการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (การทำลูกประคบ) และเทคนิคการให้บริการที่ดี แก่อสม.ในชุมชน และคาดว่าจะสามารถขยายผลการนวดแผนไทยสู่ชุมชนให้แพร่หลายในอนาคตอย่างแน่นอน 
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373