การอบรมโครงการเรียนรู้รักสดใสในวัยอันควร ประจำปี 2555


    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดอบรมโครงการเรียนรู้รักสดใสในวัยอันควร ประจำปี 2555 วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่ดีและถูกต้องต่อไปได้   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373