พิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2555


    วันที่ 16 สิงหาคม 2555...นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดงานพิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคณะครู และนักเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ด้วยความศรัทธา และถือเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่คนไทยสืบทอดกันมาช้านานอีกด้วย


   
   
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373