ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสวรรคโลก

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555...นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสวรรคโลก

   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373