งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด...

 

   

 

 

หลักเกณฑ์การประกวด (คลิก)

 

  หนังสือสำรวจความประสงค์การประกวด (คลิก)

 

 

แบบแสดงความประสงค์การประกวด (คลิก)

 

  รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน (คลิก)  
  หัวข้อการประกวด (คลิก)  
  สถานที่พักที่จัดให้ อปท.ที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่พักให้ (คลิก)  
  ตารางการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ (คลิก)  
  รายชื่อสถานที่พัก (โรงแรม,ที่พัก) ในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอใกล้เคียง (คลิก)  
  สถานที่พักที่จัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความจำนง
ขอให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดที่พักให้   (คลิก)
 
  ผังการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน (คลิก)  
  กำหนดพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๑ (คลิก)  
     
     

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373