บรรยากาศการรับสมัครสอบพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555

     นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ในงาน "มหกรรมความปลอดภัยทางถนน ประจำปีการศึกษา 2555" เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมือสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 350 คน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโครงการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยมอเตอร์ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุโขทัย

   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373