เทศบาลเมืองสวรรคโลก ให้การต้อนรับ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา


     18 กันยายน 2555  นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการมาเยือนจ.สุโขทัยในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสุโขทัย และลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองสวรรคโลกจากท่านนายกฯ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373