ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และ 18 ประจำปีการศึกษา 2555

 

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลกฯ (คลิก)

ผลการสอบแข่งขันฯ (คลิก)

 

 

 

 

 

 

 

 


     
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373