ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

     ประชุมผู้ปกครอง...นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้งนี้เพื่อแนะแนวด้านการศึกษา พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารงานด้านการศึกษาจากผู้บริหาร โดยนายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก อีกด้วย

 
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373