โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555


    วันที่ 12 กันยายน 2555 นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสวรรคโลก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน และสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุขและเป็นแกนนำในการช่วยเหลือให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน นำไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373